Финанси

Съвети за финансиране

 

При желание да старитарате бизнес ние ще ви помогнем със съвети и изтовяне на стратегии за стартиране на бизнеса. Изготвяме бизнес планове, даваме съвети и оценка за стартиране на бизнес и бизнес идеи. Имаме опит в планирането на цялостен процес от създаването на бизнес план, създаването на Pitch Deck-ове, презентации и други.
 

Правим проучване на пазара, оценка на конкуренцията, изготвяме 3 или 5 годишни планове за бизнес развитие включително на паричните потоци и цялостната дейност на бизнеса с приходите и разходите. Помагаме при намиране на инвеститори или преговори с банките за получаване на кредит. Финансово моделиране и софтуер при необходимост.

Имаме опит във финансите и много контакти!