Планиране

Стратегическо планиране

 

Процеса на планиране е сложен и обемист защото той обхваща вашето цялостно финансово състояние. Процеса на планиране съдържа в себеси комплес от различни програми с цел да имате дългосрочен план за вашите пари, както по отношение на разходите, така и по отношение на приходите. Това може да включва примерно дългосрочна застраховка живот с инвестиционен характер, инвестиционен портфейл, ипотечен кредит, спестяване за образование на децата и много други. Това всичко в една програма се нарича стратегическо планиране.

Нашата основна цел е да ви помогнем да имате едно относително стабилно финансово бъдеще, където с лекота да посрещнете всякакви разходи (предвидени или не) и да имате едно спокойствие по отношение на вашите пари. Стратегическото планиране е най-подходящо за млади хора, които имат добри доходи и сега навлизат в живота, защото това ще им даде възможност да разгърнат целият си потенциал и да развият една качествена дългосрочна финансова програма. Повече за идеята сме дали в нашето обучение "7стъпки към финансовият успех", където сме разбили на 7 части цялата програма.