Инвестиране

Инвестиране

 

Много хора бъркат процеса на спестяване и процеса на инвестиране. Докато спестяването цели да съхрани натрупаните пари и евентуално да ги увеличи, то инвестирането е процес, при който вашите пари имат за цел да се увеличават. Нека накараме вашите пари да работят за вас. Имате събрана сума, която искате да инвестирате? Обадете ни се. Ще ви помогнем да изберете финансовите инструменти, които можете да използвате за вашите инвестиции. Процеса на инвестиране не е прост и е необходимо да се разработи цялостен план, да се направи кошница от продукти с различен риск и падеж с цел да се намали максимално риска от загуби, които неминуемо съществуват на финансовите пазари. С опита, който имаме това не е сложно.
 

Обадете ни се!