Етичен кодекс

Етичен кодекс

 

Този документ определя, на разбираем език, правилата на поведение и отношение на Portmoneto.com. Това се отнася не само до всички наши клиенти, които според нас са специални, но и до служителите, които ги обгрижват. Той също така дава ясно и обосновано отговор на въпроса "Защо Portmoneto.com?“.

В центъра на нашия етичен кодекс и култура стоят широката гама от услуги и високият ни професионализъм. Но това е само част от отговора. Ние вярваме, че има нещо повече, което ни отличава коренно от нашите конкуренти. Като например фактът, че приятелската атмосфера вътре в екипа, обстановката и духа на работа в Portmoneto.com насърчава ентусиазма и индивидуалният подход за всеки отделен случай. По този начин ползите от вътрешната ни култура, начинът, по който се държим и работим, се усещат отвън, от нашите клиенти.

Когато определяхме членовете на екипа, ние много ясно дефинирахме следното:

  • нашата цел не е да продаваме на клиента един продукт, а да разберем проблемите и нуждите му;
  • това може да се получи само тогава, когато и клиентът, и останалите от екипа бъдат убедени в приятелското ни отношение и загриженост за разрешаване на проблема;
  • нашата цел е да използваме знанията и опита си, за да дадем на нашите клиенти предимство пред всички останали;
  • работа на принципа "мога да го направя".

Тези основни характеристики правят Portmoneto.com специално не само за служителите, но и за клиентите. Защото така действащият етичен кодекс е нещо съвсем различно от света на съвременния бизнес. Основното е сигурност, удобство и комфорт, във всички техни измерения, за да се постигне най-добрият резултат.

Тук, в Portmoneto.com. всеки ден и всяка задача е предизвикателство, но също така и възможност да прилагаме нашия етичен кодекс в действие. Чрез взаимна подкрепа, за тези споделени ценности, ние вярваме, че можем да продължим заедно, за да продължаваме да правим Portmoneto.com фирма, която е наистина специална.