Цел

Цел

 

Целта на Portmoneto.com е да даде на всички свои клиенти информация какво да направят с личните си финанси, как да изградят личния си бюджет, как да се справят с недостига на пари (доколкото е възможно), да изградят дългосрочни инвестиции, и така да имат повече пари, когато се пенсионират. Нашите цели са да ви помогнем. Ние търсим дългосрочно партньорство с нашите клиенти. Това е така, защото много от процесите ще отнемат години. Една пенсионна програма отнема 15 или 20 години. Ние искаме да ви насочим как да постигнете успех с това начинание. Затова ще работим заедно през цялото това време. А цената? Е ще ви осигурим възможно най-ниската. Все пак ние гледаме на вас като на приятели (Защо е така? Прочетете нашия етичен кодекс)

За юридически лица (фирми и банки) можем да предложим широк кръг услуги, поради естеството на нашите знания и опит.

Областите, в които можем да осигурим подкрепа включват:

 • Банкови заеми и коментари върху ликвидността;
 • Общи консултации по показатели и необслужвани активи, както за фирми, така и банки;
 • Общи съвети по несъстоятелност и преструктуриране;
 • Възстановяване на дългове;
 • Независими справки, анализи и доклади;
 • Финансови оценки на експозициите;
 • Предпазване на активите и оценка на риска;
 • Оценка и оценяване опциите за кредит.

Пълен работен план - от първоначалния преглед до завършена стратегия, включително:

 • Указания относно графика за излизане от пазара;
 • Нагласите на инвеститорите;
 • Кои активи да запазите за дългосрочно и от кои да излезете от позиции;
 • Цялостно управление на вашият проект;
 • Предпазване на активите и оценка на риска;
 • Иновативни стратегии за излизане от кризата;
 • Текущо наблюдение;
 • Преговаряне от името на Кредитополучателя с Банката;
 • Контролиране и услуги по несъстоятелност;
 • Прегледи на кредиторите и решения.

 

Целта ни е да дадем свеж и по-цялостен подход чрез съветници, които могат да донесат една уникална гледна точка към всеки един финансов въпрос /въпреки, че повечето компании имат достъп до съществуващите специалисти като счетоводители и адвокати/. Portmoneto.com в сътрудничество с Универсална Консултантска Компания (UCC) и ApplaDesign, разполага с екип от професионалисти с богат банков, счетоводен и финансов, и ИТ опит, насочен към улесняване на вашата бизнес дейност и достигане на високо поставени цели. Всеки един от нас е доказал репутацията си, чрез високи постижения в своята област на специализация и рядка смесица от професионална преценка, производството на знания и практически съвети, които вече са помогнали на няколко фирми за решаване на сложни дългови и работни проблеми. Имаме задълбочени познания за банковото дело в България. Ние можем да предложим иновативни решения и консултации в сферата на Информационните технологии. В днешно време подходящия софтуер или хардуер може да окаже решаващо въздействие върху вашия бизнес. Тази гледна точка ни дава възможност да осигурим ефективни и целесъобразни решения - за частния клиент, за фирмата или за банката.