Освобождаване от отговорност

Задължителна информация и освобождаване от отговорност

 

Статиите използвани в раздел "Полезна зона" в Portmoneto.com са с цел да се даде повече информация на потребителите посетили страницата. Portmoneto.com не носи отговорност за щети и загуби, които потребители са направили в следствие на действия, които не са продиктувани от директни взаимоотношения с Portmoneto.com. Статиите са само за информация и не бива да се следват дословно! Всяко действие или бездействие довело до финансови или други загуби на потребители, когато това не е свързано с някакви съвети от страна на Portmoneto.com са за сметка на потребителите. Информацията в интернет страницата е с цел да даде повече яснота и да хвърли светлина по отношение на неща, които не са достатъчно известни на потребителите. Portmoneto.com не носи отговорност за действия на потребители, които не са били консултирани или съветвани от екипа на Portmoneto.com и всяко действие или бездействие довело до финансови или други щети и загуби са за сметка на потребителя.

Калкулаторите използвани в раздел "Полезна зона" са с цел да дадат обща информация на потребителите. Portmoneto.com не може да носи отговорност за точността на калкулаторите, тъй като в следствие на закръгления може да има неточности при изчисленията. Калкулаторите следва да бъдат използвани само информативно. За изчисления, при които се изисква по-голяма точност Portmoneto.com може да носи отговорност само при положение, че потребителя има договорни отношения с фирмата и в следствие на тези договорни отношения е получил съвет или е бил консултиран за съответно решение.

Материалите използвани в раздел "Инвестиции" на Portmoneto.com са с цел само и единствено запознаване на потребителите с финансовите инструменти и даване на повече информация по отношение на финансовия свят. Тези материали не са написани с цел да бъдат следвани при вземане на инвестиционни решения, а само с цел да дадат повече информация на потребителите на страницата. Portmoneto.com не може да носи отговорност за действия от страна на потребители,  решили да вземат инвестиционни решения довели до някакви загуби или щети. Информацията е само с цел да обогати знанията на потребителите, а не за съвети за инвестиции. Portmoneto.com може да носи отговорност само и единствено в случаите когато потребителите са в договорни отношения с екипа на фирмата и в следствие на съвет или консултация е взето решение за инвестиции.

Програмата за личен бюджет на Portmoneto.com е разработена от ApplaDesign и е безплатна за всички потребители. Необходимо е да имате регистрация, която е безплатна с цел да се направи потребителски профил в програмата, който е личен за всеки потребител. Portmoneto.com не събира лична информация  и няма да използва никаква налична информация за потребителите на страницата пред трети лица! Програмата за личен бюджет е направена с цел да помогне на потребителите да управляват своите лични финанси. Portmoneto.com не носи отговорност за неточности при изчисленията на програма, ако такива възникнат. Portmoneto.com не може да носи отговорност за грешки при въвеждането на данните от страна на потребителите. При възникнала грешка или неточност от страна на потребителите, същите могат да се обърнат за помощ към екипа.