Управление на богатството

Управлеине на богатството

(Wealth management)

 

За клиенти с повече финансови възможности предлагаме цялостно и комплексно обслужване с цел да осигурим максимално спокойствие и уют за техните финанси. Това включва цялостен преглед на финансовите възможности и изговяне на индивидуална програма според рисковият профил и желанието на клиента. По своя характер тази услуга се добилжава много до стратегическото планиране, но докато при стратегическото планиране правим програма с цел тя да бъде следвана дългосрочно тук ще правим по-краткосрочни програми с цел да се инвестират максимално ефективно парите при минимален риск. Все пак при по-големи суми вече можем да говори за инвестиране в цели предприятия или финансиране на Start-up  компании, може да се осигури финансово участие в различни предприятия под формата на дялово участие и други.

Възможностите са големи, но решенията са както вече казах индивидуални според профила на клиента.