Калкулатори

Автомобил - покупка или лизинг

Публикувано от Administrator на Jun 29 2012
Калкулатори >> Калкулатори


Можете да използвате този калкулатор за да сравните цената на покупка на нов автомобил в сравнение с лизинг на автомобил. Калкулаторът взима под внимание фактори като амортизация в стойността на всеки автомобил, капитализирано намаляване на разходите или авансови плащания, и колко дълго искате да притежавате кола. Чрез използването на този тип информация, калкулатора определя месечните вноски и общата цена на притежание и резултата за купуване срещу лизинг на автомобил.

Автомобила - покупка или лизинг
Стойност на автомобила
Договорена цена
Данък при продажбата
Срок на лизинг/кредит (в години)
 
Покупка на автомобил
Първоначална вноска
Годишен лихвен процент (%)
 
Лизинг за автомобил
Данък при придобиване
Авансово плащане
Остатъчната стойност (%)
Паричен фактор
 
Резултати:
За нов автомобил
Данък след продажбата
Обща сума за финансиране
Месечно плащане (лв / месец)
Общо плащане по кредита
Общо плащане
Пазарна стойност на автомобила
Обща стойност за притежателя
Себестойност (лв / месец)
 
За лизинг
Данък при първоначавната вноска (лв)
Обща стойност на разхода (лв)
 
Нетна стойност (лв)
Стойност след обезценка (лв)
Обща амортизация (лв)
Цена на финансиране (лв)
Месечна вноска по лизинг (лв / месец)
Общо лизингови плащания (лв)
Общ разход по лизинга (лв)
Цена за придобиване (лв / месец)

Дефиниции използвани в калкулатора

Променливите, използвани в нашия онлайн калкулатор, се определят в детайли по-долу, включително как да се интерпретират резултатите.

Стойността на автомобила (лв)

Стойността на автомобила е производствената препоръчителна цена на дребно на колата. Стойността на автомобила е основа за изчисляване на пазарната стойност на колата, ако купувате кола, или на остатъчната стойност на една кола за лизинг.

Договорената цена (лв)

Това е покупната цена на колата, която са договорили с представителство Тази цифра трябва да включват всички отстъпки и други разходи, свързани с покупката, освен за авансови плащания или капитализирани плащания за намаляване на разходите.

Данък при продажбата (%)

Това е данък върху продажбите процент за вашата държава Когато си купувате кола, данък върху продажбите се дължи в момента на закупуване на лизинг, се събира данък върху продажбите в месечните ви лизингови плащания. В момента държавната такса в България е 2.5%

Срок на лизинга/кредита (в години)

Срокът на заема е броят на годините, през които заема ще бъде платен или лизинг ще продължи да съществува, да се направи напълно справедливо сравнение за лизинга, в сравнение с решението за покупка, срокът трябва да бъде същия. Общите условия на лизинг са 2, 3, и 4 години.

Първоначална вноска (лв)

Това е вашето самоучастие, с което ще намалите общтата сума която трябва да платите за автомобила. С тази сума ще се намали ощбата сума необходима за финансиране.

Годишен лихвен процент (%)

Това е годишна лихва в размер на автомобилния кредит. Това не е ГПР, който отчита и други разходи, свързани с кредита.

Такса за придобиване (лв)

Такси за придобиване обикновено варират от 250 до 750. Тази такса е включена във всеки лизингов договор.

Авансово плащане (лв)

Терминът капитализирани намаления на разходите за лизинг са много сходни по концепция с авансово плащане при покупка на кола. Капитализирани плащания за намаляване на разходите ще послужи за по-ниски месечни лизингови плащания чрез предоставяне на на пари напред (авансово плащане).

Остатъчната стойност (%)

Остатъчната стойност е просто стойността на автомобила в края на лизинговия договор. В този калкулатор, остатъчната стойност се използва също и за определяне на пазарната стойност на колата, ако я купите. Остатъчна стойност на автомобилите се различават, обаче, средните остатъчни стойности, включват: 1 годишна стара кола (77%), 2 годишна кола (65%), 3 годишна кола (56%), 4-годишният кола (48%) и пет годишна кола (41%).

Money Factor

Лизинга на автомобили използва паричен фактор в мястото на лихвения процент по кредита. В действителност, ако ви вземат паричен фактор и го умножете по 24, можете да получите на ефективния лихвен процент на лизинга.

Данък продажби (лв)

Това е данък върху продажбите, който се дължи за колата в момента на покупката. В този пример, данък върху продажбите се вмества в нетната сума, финансирани.

Нетна сума за финансиране (лв)

Нетната сума, финансира се изчислява, като от покупната цена на автомобила, изваждаме плащанията, както и добавяме данъка върху продажбите.

Месечно вноска (лв / месец)

Това е месечна вноска, която е необходима за погасяване на заема за колата през целия му жизнен цикъл.

Общо плащания по кредита (лв)

Общата сума, изплатена на банка или кредитна институция в продължение на целия живот на заема за автомобила при покупка му.

Общо плащания (лв)

Това е общата сума на всички плащания, дължими при покупката на автомобил, това включва общата сума на плащанията по кредитите плюс разходи.

Пазарна стойност на автомобила (лв)

Това е пазарната стойност на колата, когато е изтекъл срока на кредита.

Обща стойност за притежателя (лв)

Това е общата стойност на притежание за превозното средство с течение на времето. Това се изчислява, като от общата сума на плащанията се изважда пазарната стойност на автомобила.

Цена за притежание (лв / месец)

Това е просто общата цена на притежание, разделена на броя месеци, когато колата е била собственост.

Нетна капитализирана стойност (лв)

Нетната капитализирани разходи се определя, като договорената цена на колата и изваждане капитализирани плащания, намаляване на разходите.

Остатъчна стойност (лв)

Това е остатъчната стойност на автомобила в края на лизинговия договор и остатъчната стойност се използва за изчисляване на разходите за амортизация на колата.

Обща амортизация (лв)

Това са общите разходи за амортизация за превозното средство на разходите, които трябва да бъдат възстановени в кола лизинг е амортизацията.

Finance or Rent Charge (лв)

Финансиране или отдаване под наем такси е вторият разходи, които трябва да бъдат възстановени в месечен лизинг. Това е обвинен за финансиране на кола под наем.

Месечни лизингови вноски (лв / месец)

Общата вноска по лизинговото плащане на автомобила.

Общо лизингови плащания (лв)

Общият размер на всички лизингови плащания се изчислява, като се умножи броя на месеците, в срока на лизинга пъти месечната лизингово плащане.

Общо на лизинг и първоначалните разходи (лв)

Това е общата стойност на лизинговия договор, включва общо от всички лизингови плащания, плюс капитализираната плащане за намаляване на разходите.

Цена за притежание (лв / месец)

Това е общата цена на притежание за лизинг, и това е стойността, която ще се използва при вземането на решение за лизинг срещу покупка.

Last changed: Jun 29 2012 на 2:15 PM

Обратно към списъка