Какво трябва да знаем

Икономически данни

Публикувано от Administrator на Sep 06 2011
Какво трябва да знаем >> Съвети

Икономическите теории могат да движат валутите в дългосрочен план, но за по-кратък срок (дневна или седмична база), икономическите данни имат по-значително въздействие. Често се казва, че най-големите компании в света, всъщност са държави и че тяхната валута по същество представляват акциите и. Икономическите данни, като изменение в стойностите на Брутния вътрешен продукт (БВП), често са считани като последните данни за приходите на една компания. По същия начин, финансовите новини и актуални събития могат да повлияят на борсовата цена на дадена компания, новините и информацията за дадена страна може да окаже голямо влияние върху посоката на валутата на тази страна. Промените в лихвените проценти, инфлацията, безработицата, потребителското доверие, БВП, политическа стабилност и т.н. може да доведе до изключително големи печалби / загуби, в зависимост от естеството на съобщението и на текущото състояние на страната.
Броят на икономическите съобщения всеки ден от цял ​​свят могат да бъдат смущаващи, но като човек прекарва повече време в изучаване на валутния пазар, му става ясно, кои обяви имат най-голямо влияние. Изброените по-долу са редица икономически показатели, които обикновено се счита, че имат най-голямо влияние - независимо от коя страна идват данните.

 

Данните за заетостта

Повечето страни съобщават данните за броя на хората, които в момента са наети на работа в рамките на една икономика. В САЩ тези данни са известни, като non-farm payrolls (открити неземеделски работни места), които се оповестяват в първия Петък на всеки месец от Бюрото за трудова статистика. В повечето случаи силното повишаване на заетостта е сигнал, че страната се радва на просперираща икономика, като същевременно намаляването е знак за потенциално свиване. Ако държавата е преминала наскоро през икономически проблеми, силни данни за заетостта могат да повишат стойността на валутата, защото това е знак за икономическо здраве и възстановяване. От друга страна, високата заетост може да доведе до инфлация и данните да повлекат валутата надолу. С други думи, икономическите данни и движението на валутата често зависят от обстоятелствата, които съществуват, когато данните се оповестяват.

 

Лихвени проценти

Когато разгледахме икономическите теории, бе споменато, че лихвените проценти имат основен акцент върху валутния пазар. По отношение на лихвените проценти, за участниците на пазара най-важна е промяната в лихвения процент на Централната банка, който се използва за регулиране на паричното предлагане и урежда паричната политика на държавата. В САЩ например, Федералният комитет за отворен пазар (FOMC) определя лихвения процент на банката, или степента, в която търговските банки могат да заемат и да отдават на Финансовото министерство на САЩ. FOMC заседава осем пъти в годината, за да вземе решение дали да се повиши, понижи или да се остави същия лихвен процент.

 

Инфлация

Данните за инфлацията отчитат увеличенията и намаленията на ценовите равнища през определен период от време. Благодарение на огромния размер на стоки и услуги в рамките на дадена икономика, се използва за измерване на промените в цените. Увеличението им е знак за повишаване на инфлацията, което е предпоставка за обезценяване на валутата на една страна. В САЩ, данните за инфлацията са показани в Индексът на потребителските цени, който се разпространява на месечна база от Бюрото за трудова статистика.

 

 

Брутен вътрешен продукт

Брутният вътрешен продукт на страната отчита стойността на всички готови стоки и услуги, които икономиката е генерирала за определен период от време. Изчисляването на БВП е разделено в четири категории: частното потребление, разходи на правителството, бизнес-разходи и общ размер на нетния износ. БВП се счита за най-добрата мярка за здравето на икономиката на една страна (повишаването на БВП е сигнал за икономически растеж).  Колкото по-стабилна е една икономика, толкова по-привлекателна е тя за чуждестранните инвеститори. Това от своя страна, често може да повиши стойността на валутата на дадената държава. В САЩ, тези данни се обявяват от Бюрото за икономически анализи веднъж месечно на третото или четвъртото тримесечие.

 

Продажби на дребно

Данните от показателя "продажби на дребно" показват количеството продажби, които търговците на дребно правят за определен период от време и който отразява потребителските разходи. Самата мярка не разглежда всички магазини, но подобно на БВП, се наблюдават широк кръг от различни видове, за да се получи по-ясна предствава. По този начин, участниците на пазара добиват идея за силата на икономиката, където увеличеното харчене е сигнал за силна икономика. В САЩ, Министерството на търговията обявява данните за продажбите на дребно около средата на всеки месец.

 

Стоки за дълготрайна употреба

Изследванията върху дълготрайни стоки (тези с продължителност на живот повече от три години) измерват количеството на произведените стоки, които са подредени, транспортирани и непродадени за определен периода. Тези стоки включват такива артикули като автомобили например, давайки на икономистите идея за размера на индивидуалните разходи за тези по-дългосрочни стоки, както и за здравето на идустриалния сектор. Данните се побликуват около 26 число от месеца, от Министерството на търговията.

 

Търговия и капиталови потоци

Търговските взаимодействия между отделните държави създават огромни парични потоци, които могат да имат съществено влияние върху стойността на валутите. Както вече бе споменато, при страна, която внася много повече, отколкото изнася, може да се види спад във валутата (поради необходимостта да продава собствената си валута за закупуването на валутата на държавата износител). Обратно - увеличаването на инвестициите може да доведе до значително повишение в стойността на валутата.
Данните за търговския поток разглеждат разликата между вноса и износа на страната (търговски дефицит се проявява, когато вносът е по-голям от износа, в обратния случай става дума за търговски излишък). В САЩ, Министерството на търговията пуска баланс на данните за търговията на месечна база, която показва количеството на стоките и услугите, които САЩ внася и изнася през последния месец.
Данните за капиталовите потоци разглеждат разликата в размера на валутата, която е купена чрез инвестиции и / или износ, както и валутата, която е продадена за чуждестранни инвестиции и / или внос. Държава, в която се забелязват много чуждестранни инвестиции, където външни инвеститори закупуват вътрешни активи, като акции или недвижими имоти, като цяло има излишък на капитал.
Данните за платежния баланс обединяват сбора от търговията на страната и притока на капитали през определен период от време. Платежният баланс е разделен в три категории: текуща сметка, капиталова сметка на платежния баланс и финансовата сметка. Текущата сметка показва потока на стоки и услуги между държавите. Капиталовата сметка разглежда размяната на пари между страните за целите на закупуване на капиталови активи, а финансовата - паричния поток за инвестиционни цели.

 

Макроикономически и геополитически събития

Най-големите промени при валутите, често идват от макроикономически и геополитически събития като войни, избори, промени в паричната политика и финансови кризи. Тези събития имат способността да променят или преструктурират цели държави. Например, войните могат да поставят огромно икономическо напрежение за страната и значително да увеличат нестабилността в региона, което би могло да окаже въздействие върху стойността валутата. Важно е винаги да сте “в крак” със случващото се. Има толкова много данни, които се обявяват, че за обикновения човек да се окаже изключително трудна задача  да ги следи. Въпреки това обаче, е важно да знаете кои новини биха дали отражение върху валутите, които търгувате.


Сега, когато знаете малко повече за това, кое движи пазара, в следващите статии ще разгледаме две основни стратегии за търговия, използвани от търговците на валутния пазар - фундаментален и технически анализ.
 

Last changed: Sep 06 2011 на 7:39 PM

Обратно към списъка