Какво трябва да знаем

Как да изберете добър взаимен фонд

Публикувано от Administrator на Nov 03 2011
Какво трябва да знаем >> Съвети

Мислите да инвестирате във взаимен фонд, но не сте сигурни как да го направите, нито кой е най-подходящ за вашите нужди? Вие не сте сами! Това, което може да не знаете е, че процесът на подбор е много по-лесен, отколкото си мислите.

Прочетете някои насоки за това как да изберете един взаимен фонд.

Определяне на целите и допустимия риск

Преди придобиването на ценни книжа в който и да е фонд, на първо място инвеститорът трябва  да идентифицира целите и желанията си. Дали дългосрочните капиталови печалби са обект на желание, или за предпочитане е по-скорошната възвращаемост? Ще се използват ли парите за изплащане на разходи за университет, или ще се заделят средства за допълнително пенсиониране, което е чак след  десетилетия? Установяването на цел е много важна крачка, защото тя ще ви даде възможност да намалите драстично списъка на многото взаимните фондове в публичното пространство.

В допълнение, инвеститорите трябва да обмислят въпроса за склонността към риск. Дали могат да си позволят и психически да приемат драматичните колебания в стойността на портфейла? Или по-консервативната инвестиция е оправдана? Идентифицирането на склонноста към риска е толкова важно, колкото и определянето на целта. В края на краищата, какво е добра инвестиция, ако инвеститорът не може да спи през нощта? 

Много важен е и въпросът за времевия хоризонт - колко дълго можете да си позволите да обвържете парите си, както и каква ликвидност очаквате в близко бъдеще. Причината е в това, че взаимните фондове имат търговски такси, които могат да отхапят голяма хапка от възвръщаемостта на вложените средства за кратък период от време. В идеалния случай говорим за инвестиционен хоризонт с период най-малко пет години или повече (вижте Недостатъци на взаимни фондове).

 

Стил и тип на фонда

Ако даден инвеститор  е готов да поеме по-справедлива стойност на риска и нестабилността и има възможност да инвестира парите си във фонда за по-дълго време, тогава изборът е добре да попадне на фонд, целящ дългосрочно увеличаване на стойността на капитала. Тези видове фондове, обикновено държат голям процент от активите си в обикновени акции и затова се считат за фондове с  волатилен характер, но носят добър потенциал за голяма печалба с течение на времето.

 

Обратно, ако инвеститорът има нужда от текущ доход, за предпочитане е доходоносен фонд. Правителственият и корпоративен дълг са два от най-често срещаните авоари в тези фондове.

Разбира се, има моменти, когато инвеститорът се нуждае от по-дългосрочна инвестиция, но не желае или не може да поеме значителен риск. В този случай, балансирания фонд, който инвестира в акции и облигации, може да бъде най-добрата алтернатива.

 

Такси и комисионни

Взаимните фондове правят пари чрез събиране на такси от инвеститорите. Важно е да се информирате и да разберете различните видове такси, с които може да се сблъскате при закупуване на инвестицията.

Някои фондове начисляват такса за продажба, известна като “load” такса, която се начислява върху първоначалната инвестиция или при продажба на инвестицията - Front-end load такса се заплаща при първоначалната инвестиция, а обратно Back-end load такса, когато инвеститорът продава своите инвестиции, обикновено преди определения срок, например седем години след покупката. И двата вида обикновено са в размер между 3 и 6% от общата сума, инвестирана или разпространявана, но този процент може да достигне 8.5%.

В зависимост от вида взаимен фонд, таксите могат да бъдат платени на брокер за продажба на част от взаимния фонд или на самия фонд, което да доведе до по-ниски административни такси по-късно.

За да избегнете подобни разходи, потърсете фондове без товар, които не изискват да се плаща някоя от горепосочените такси. Въпреки това, имайте предвид други, като такси за управление и други административни такси, тъй като и те могат да бъдат много високи.

Един последен съвет, когато се интересувате от отчети за продажбите на един взаимен фонд: търсете съотношенията между таксите за управление. В действителност, тези числа могат да ви помогнат да си изясните всички обърквания, тъй като те се отнасят до таксите за продажби. Съотношението е просто общия процент на активите на фонда, които се таксуват за покриване на разходите му - колкото по-високо е съотношението, толкова по-ниска ще бъде възвръщаемостта на инвеститора в края на годината.

 

Оценка на мениджърите и минали резултати

Както при всички видове инвестиции, така и когато сте решили да използвате услугите на взаимен фонд, една от най-важните стъпки, които трябва да направите е да проучите резултатите за минали периоди. Акцентирйте въру следното:

  • Постигат ли мениджърите на фонда резултати, които са в съответствие с общите пазарни възвращаемости?
  • Бил ли е фонда по-волатилен от големите индекси (т.е. дали възвращаемостите се различават драстично през цялата година)?
  • Имало ли е необичайно висок оборот (което може да доведе до по-големи данъчни задължения за инвеститора)?

Тази информация е важна, защото това ще ви даде яснота за начина, по който портфолио мениджърът се представя при определени условия, както и за историческите данни по отношение на оборот и възвращаемост.

Имайте предвид, че миналите данни на фонда не са гаранция за бъдещи резултати. Поради тази причина, преди да купите част от фонд, е логично да прегледате данните на инвестиционното дружество и да търсите информация за очакваните тенденции на пазара през идните години. В повечето случаи, откровеният ръководител на фонда ще ви даде информация за перспективите и / или неговите участия в годината (ите) напред, както и яснота по общите тенденции в бранша, които могат да бъдат полезни.

Размер на Фонда

Обикновено, размерът на фонда не пречи на способността му да изпълни инвестиционните си цели. Въпреки това, има моменти, когато фондът може да стане твърде голям. Перфектен пример за това е Fidelity Magellan. През 1999 г. фонда има 100 милиарда долара активи и за първи път, той е принуден да промени инвестиционния процес, за да приспособи големият дневен оборот. Вместо да бъде по-гъвкав и да купува краткосрочни и средносрочни акции, той измества фокуса си предимно към акции с по-голям растеж на капитализацията. В резултат на това изпълнението му се влошава. 

Така че, колко голям е твърде голям? Няма определени критерии, които да са крайъгълен камък, но 100 млрд. долара със сигурност затрудняват ръководителят на фонда да заеме позиции в определени акции и да се разпореди с тях, без да повлияе на цената на акцията драстично. Това прави процеса на купуване и продаване на акции с каквато и да е анонимност, почти невъзможно.

 

Храна за размисъл...

Избирането на един взаимен фонд, може да изглежда като трудна задача, но когато знаете вашите цели и склонноста си към риск, това е наполовина спечелена битка. Ако следвате тази малка част и направите своя дю дилиджънс, преди да изберете фонд, ще увеличите шансовете си за успех.

Last changed: Nov 03 2011 на 12:36 AM

Обратно към списъка