Какво трябва да знаем

Как да разпределим правилно разходите

Публикувано от Administrator на Apr 17 2013
Какво трябва да знаем >> Съвети

Правилното разпределяне на разходите не е лека задача.

Няма универсален бюджет, който да е подходящ за всички. Това е нормално - един получава една заплата, друг друга; един харчи една сума за месеца, друг харчи друга. Но, принципът за разпределение на доходите като разходи или бюджетирането е един и същ. Разбира се, не може да се даде уникална формула за това как да си разпределяте разходите, но ние се постарахме частично да дадем насоки как да го направите.

Има много голямо значение какво е нивото на дохода при разпределението на разходите. Нормално, ако имате по-малка заплата ще харчите повече за храна. Хората с по-високи доходи, обикновено харчат повече за дома. А тези с наистина високи доходи харчат повече за забавления. Все пак има нормални проценти или пропорции, които са се наложили във времето при харченето.

Според статистиката

Как стоят нещата у нас. От статистиката извадихме данни за приходите и разходите на домакинствата. Естествено е, че не може всички да попаднат под един знаменател. Но все пак, това е средното за страната. И така, нормално е да харчите около 35% за храна, 19% за дома, 10% за кредити и други задължения, 8% за транспорт, 6% за здравеопазване, 6% за данъци, 3% за спестявания, 5% за свободното си време и 8% всякакви други.

Какви са подходите, които бихте могли да използвате.

Подход 1

Някои твърдят, че е нормално да се харчи около 60% от дохода, до 30% да бъде заделен за погасяване на дългове по кредити и кредитни карти, лизинг и други и 10% да се заделят за спестяване под различни форми. Този модел е близо до средно статистическия и може да кажем, че се използва най-масово.


Подход 2

Това е тъй наречения 50/30/20 метод на бюджетиране. Той се използва най-често от хора, решили да се отърват от дълга възможно най-бързо. Този модел е доста рестриктивен откъм харчене и в същото време доста агресивен по отношение на погашенията на дълга. Тук се заделят 50% за харчене, 30% за изплащане на дългове и 20% се спестяват с цел в близко бъдеще да се погасят задълженията вместо да се рефинансират.

Подход 3

Този метод е за хора с добри доходи. При него се препоръчва да се харчат 30% от доходите за къщата, 25% за храна, 5% за здравеопазване и застраховки, 15% за спестявания и инвестиции. Тези изчисления включват 25% данъци!

Това са най-разпространените методи на разпределение на разходите. Дали ще ползвате някой от тях или ваш собствен, според вашето финансово положение, няма никакво значение. Важното е да имате модел, който да следвате, ако искате да се справите по-добре. Също така е важно да бъдете постоянни, да обновявате информацията във вашия бюджет редовно. Използвайте софтуер (можете да използвате безплатната програма за личен бюджет на Портмонето ), или поне тетрадка, в която да записвате приходите и разходите. Някои хора все още използват системата с хартиени пликове, в които разпределят средствата. Въвеждайте актуални данни. Отнасяйте се към това с цялата сериозност, която му се полага. Ако спазвате някаква финансова дисциплина успеха сам ще дойде!

Свалете файл с примерен персонален месечен бюджет:

 

 Месечен бюджет

Last changed: Apr 17 2013 на 2:24 PM

Обратно към списъка