Какво трябва да знаем

Какво представляват те

Публикувано от Administrator на Nov 15 2011
Какво трябва да знаем >> Съвети

Определението...

Взаимният фонд не е нищо повече от общ пакет на акции и/или облигации. Той може да се опише като компания, която обединява група хора и инвестира техните пари в акции, облигации и други ценни книжа. Всеки инвеститор притежаващ акции в този фонд, всъщност притежава част от фонда.

Можете да направите пари от взаимен фонд по следните три начина:

дялово разпределение - приходите в един фонд се реализират от дивиденти от акции и лихви по облигации. На собствениците се изплаща  почти целия доход, който се получава през годината под формата на дялово разпределение;

капиталова печалба - получава се при продажба на ценни книжа, които са увеличили цената си. Повечето фондове разпределят тази печалба между инвеститорите;

продажба на ценни книжа - когато взаимния фонд притежава инструменти, които са увеличили цената си, но не са продадени от мениджъра, всъщност е повишил и своята собствена стойност. В такъв случай можете да продадете акциите си във фонда на печалба.

Когато се ститигне до момента на разпределяне на дохода, ще имате избор да получите своята част от дялове, или да реинвестирате печалбата и да получите повече акции от фонда.

 

Предимствата на взаимните фондове

Професионално управление - основното предимство на взаимния фонд е в професионалното управление на парите ви. Най-често дребните инвеститори нямат време или необходимия опит, за да управляват своите собствени портфейли. Взаимният фонд е сравнително евтин начин, за да получат цялостно управление парите си от квалифицирани финансисти;
 

Диверсификация - обикновено големите взаимни фондове притежават стотици ценни книги в най-различни индустрии. По този начин риска от загуба във всяка конкретна инвестиция е сведен до минимум от печалбата в други, т.е. се получава разпределение на риска. С други думи, колкото повече различни акции и облигации притежавате, толкова по-малко всеки един от тях може да ви нарани. Не би било възможно за един инвеститор да изгради такъв портфейл с малка сума пари;
 

Икономии от мащаба - тъй като взаимните фондове купуват и продават големи количества ценни книжа в даден момент, разходите по сделката са по-ниски, отколкото тези, които самостоятелен инвеститор би платил за подобна сделка;
 

Ликвидност - точно като при единичните акции, взаимния фонд ви позволява да изисквате вашите да бъдат конвертирани в пари в брой по всяко време;
 

Простота - инвестирането във взаимен фонд е лесно! Почти всяка банка има собствена линия взаимни фондове, като минималния размер на инвестициите в него е малък. Повечето от тях, също така имат планове за автоматично инвестиране, при което най-малко 100 валутни единици могат да бъдат инвестирани на месечна база.

 

Недостатъци на взаимните фондове

Професионално управление - много инвеститори дискутират, дали професионалистите, които управляват взаимните фондове са по-добри, отколкото вие или аз в избора на акции. Управлението по никакъв начин не е непогрешимо - дори, когато фондът губи пари, мениджърът все още получава заплата;

Разходите - създаването, разпространението и управлението на взаимен фонд е скъпо удоволствие. Всичко, от заплатата на мениджъра до месечните извлечения за всеки инвеститор, струва пари. Естествено, тези разходи се прехвърлят именно върху инвеститорите. Тъй като в различните фондове таксите варират широко, ако не им обърнете внимание, това може да ви струва дългосрочни негативни последици. Не забравяйте, че всеки лев похарчен за такси е лев, който няма възможност да расте с течение на времето;

Разреждане - възможно е да има твърде много диверсификация. Тъй като фондовете притежават средства в много различни компании, високата възвръщаемост от няколко инвестиции не винаги покрива голяма загуба от други (на фона на общата възвръщаемост). Разреждането също така е резултат от вливането на много пари във фондове, които са имали големи успехи. При трансформацията им в прекалено големи фондове се получава ситуция, при която мениджърът често има проблеми с намирането на добра инвестиция за всички нови пари.

 

Last changed: Nov 15 2011 на 2:22 AM

Обратно към списъка