Калкулатори

Наем или покупка на жилище

Публикувано от Administrator на Mar 23 2020
Калкулатори >> Калкулатори
Калкулатор за избор: Под наем или покупка на жилище

Ако сте си мислили за покупка на жилище, но не сте сигурни дали ще имате полза и ще бъде добра инвестиция в дългосрочен период, тогава опитайте нашият калкулатор за наем или покупка на жилище. Този безплатен инструмент не само ви позволява да сравните вашите месечни плащания за наем или покупка на жилище, но ви продоставя допълнителни анализи. Калкулаторът предоставя оценка на бъдещата цена на имота, както и данъчните облекчения, които ще получите при покупка на жилище чрез ипотека.

Наем срещу покупка на жилище
 
Наем на жилище  
Месечен наем (сума/месец)  
Застраховка на вещите в наемания имот (сума/месец)  
Очаквано годишно увеличение на наема (%)  
 
Покупка на жилище
Цена на имота  
Размер на ипотеката  
Лихвен процент на кредита (%)  
Срок на кредита (години)  
 
Застраховка на имота (годишно)  
Данък на имота (сума / годишно)  
Поддръжка на имота (сума / годишно)  
 
Предположение за притежание на дом
Години преди продажбата (години)  
Увеличаване на стойността на имота (% / годишно)  
Разходи за продажба на жилището (% от цената за продажба)  
Приходи от намаляване на данъци при ипотека (%)  
 
 
Резултати Покупка  Наемане 
Месечна вноска (сума / месечно)
Плащане на края на периода (сума / месечно)
Данък на имота и застраховка (сума / месечно)
Поддръжка (сума / месечно)  
Общо месечни разходи (сума / месечно)
Общи разходи преди продажба / преместване (сума)
 
Допълнителни корекции за собственика на имот
Очаквана цена на продажба (сума)  
Минус: Самоучастие (сума)  
Минус: Оставаща главница по заедма (сума)  
Минус: Разходи за продажба (сума)  
Допълнение: Данъчно облекчение / Спестяване (сума)  
Печалба / (Загуба) от притежание на жилище (сума)  
 
Действителни разходи за наем или покупка на жилище (сума)
Нетна печалба (загуба) от покупка на жилище (сума)  

Дефиниции на калкулатора

Променливите, използвани в нашия онлайн калкулатор са описани по-долу, включително как да се интерпретират резултатите.

Наемане на жилище

В тази първа част, трябва да предоставите някаква информация относно дома, който мислите да наемете

Месечен наем (лв / месец)

Това е месечния наем, който очаквате да платите, ако не сте решили да си купите жилище. За да направите сравнението по-точно, наемът не трябва да включва плащане на комунални услуги (като електричество, парно и вода)

Застраховка на вещите в наемания имот (лв / месец)

Ако наемете дома, имота обикновено е застрахован от собственика на дома или сградата. Вашата лична собственост, която се съдържа в имота, се покрива от застраховката на наемателя, т.е. вашата. Тук можете да въведете сума, ако плащате подобна застраховка всеки месец.

Очаквано годишно увеличение на наема (%)

Освен ако не сте сключили дългосрочна сделка, за да замразите цената на наема или под някаква друга форма контролирате наема, е много вероятно разходите за наем на жилище да се увеличават всяка година (ако икономическата обстановка го позволява).  Тук е мястото в калкулатора, където трябва да въведете очакваното годишно увеличение на месечния си наем.

Покупката на жилище

В тази втора част, трябва да осигурите информация относно дома, който мислите да купите.

Цена на имота (сума)

Това е цената на дома, който обмисляте да купите.  Това не е исканата цена на жилището, което може да бъде по-висока или по-ниска от действителната цена, която се очаква да договорите.

Размер на ипотеката (сума)

Общата сума пари взети на кредит при закупуване на жилище, известна като главница по ипотеката.

Лихвен процент на кредита (%)

Това е годишният лихвен процент по ипотеката.  Това не е ГПР, който отчита и други разходи, свързани с ипотеката.

Срок на кредита (години)

Срокът на кредита е броят на годините, през които ще се погасявате ипотеката.  Най-често срещаните ипотечни кредити са за 15, 20, и 30 години.

Застраховка на имота (сума/годишно)

Това е сумата за застраховка, която собствениците на жилището се очаква да платят всяка година.   Има редица начини да получите тази информация, ако вече не я знаете.   Един от по-лесните начини е да се говорите с агент по недвижими имоти или застраховател.

Данък на имота (сума / годишно)

Това е размерът на имуществените данъци, които очаквате да платите всяка година. Тази информация обикновено се намира в общината в която живеете или онлайн.

Поддръжка на имота (сума / годишно)

Сумата за поддръжката на дома, която очаквате да платите, ще варира значително с възрастта и състоянието на дома.  Дори когато жилището е в добро състояние, годишната поддръжка може да се очаква да стигне до около 1% от стойността на дома.

Предположение за притежание на дом

Тази трета част на калкулатора е мястото, където трябва да въведете вашите предположения за притежание на жилище.  Това са някои от по-важните променливи, когато се оценява решението наем или покупка.

Години преди продажбата (години)

Това е броят на годините, които очаквате да останете в дома, преди да го продадете.  Може да ви се отдаде възможност да работите в друг град след 10 години за повече пари и да продадете имота, никой не знае. Това число се използва като времева променлива при решението наем или покупка.

Увеличаване на стойността на имота (% / годишно)

Един от най-големите ползи при закупуването на жилище, е фактът, че повечето домове поскъпват в дългосрочен период (зависи много от икономическата обстановка).  Ако очаквате тази тенденция да продължи и в областта, в която търсите да купите дом за семейството си, тогава въведете годишен темп тук

Разходи за продажба на жилището (% от цената за продажба)

Ако продавате вашия дом чрез агенция за недвижими имоти, тогава можете да очаквате да платите някъде от 2 до 6% от стойността на дома, в зависимост от таксите на агенциите.

Приходи от намаляване на данъци при ипотека (%)

При закупуването на жилище, обикновено е налице данъчно предимство в полза на собственика.  Тук се включват начислени лихви върху ипотеката и имуществени данъци.  Проучете и въведете тази данъчна ставка, или данъчна категория, която се използва за изчисляване на данъчните облаги, свързани с закупуване на жилище чрез ипотека.

Покупка или Наем - Сравнение

От този момент нататък, резултатите от калкулатора са разпределени в две колони на информация:   за наемане на жилище и за закупуване на жилище.

Месечна вноска (сума/месечно)

Месечната вноска в колоната за покупка е просто месечното плащане по ипотеката върху дома.  За колоната под наем е месечната вноска за месечния наем, въведен по-рано.

Плащане на края на периода (сума/месечно)

Месечната вноска, когато купите дом ще остане постоянна през времето, в което притежавате собствен дом  (освен, ако банкта не промени условията по договора, което калкулатора НЕ може да предвиди). За наемателите,  месечната вноска е коригирана с отразяване на очаквания годишен темп на увеличение наема, който сте въвели по-рано.

Данък на имота и застраховка (сума/месечно)

Това са имуществени данъци и дължимите застрахователни вноски всеки месец за отдаване под наем срещу закупуване на жилище.

Поддръжка (сума/месечно)

Поддръжката на месец взима годишната сума за поддръжка, която сте въвели по-рано и превръща тази стойност в месечен размер.

Общо месечни разходи (сума/месечно)

Това е общата сума на месечните разходи, свързани с притежаването на дом срещу наемане на жилище.  Както бе споменато по-рано, това не включва разходи, като например разходите за електричество, парно, вода и т.н..

Общи разходи преди продажба / преместване (сума)

Общата стойност преди продажба / преместване е общата месечна сметка, умножена по броя на месеците, които очаквате да живеят в дома.  Сумата за наем на жилище е коригирана с очаквания годишен ръст на наема.

Допълнителни корекции за собственика на имот

Тази серия от изчислени стойности се прилага само за собствениците на дом.  Те включват поскъпването в стойността на дома,'както и данъчните ползи, свързани с притежаването на дом.

Очаквана цена на продажба (сума)

Това е очакваната продажна цена на датата за продажба / преместване на дома.

Самоучастие (сума)

Това е изчисленото плащане, което ще направите за дома, като самоучастие, въз основа на цената на имота и ипотечния размер.

Оставаща главница по заедма (сума)

Това е неплатения баланс по ипотеката или остатъчната главница по кредита.

Разходи за продажба (сума)

Това са очакваните разходи, свързани с продажбата на имота. Тази стойност се изчислява въз основа на продажната' на дома и процента разходи за продажба, които сте въвели по-рано.

Данъчно облекчение / Спестяване (сума)

Това са общите очаквани данъчни ползи, които ще извлечете, ако сте решили да си купите жилище.

Печалба / (Загуба) от притежание на жилище (сума)

Тази стойност е общата сума на печалба или загуба, която ще изпитате от притежаването на дом.  Отчита ръста в стойността на дома, плащането на главницата на ипотеката и данъчните облекчения, свързани с притежаването на дом.

Действителни разходи за наем или покупка на жилище (сума)

Действителните разходи за закупуване или наем на жилище се появяват тук.  За наемателите, тази стойност е същата като общия размер на разходите, описани по-горе.  За купувачите, тази стойност също така включва печалбата / загубтаа от притежаването на дом.

Нетна печалба (загуба) от покупка на жилище (сума)

Нетната печалба или загуба, свързана с закупуването на жилище взима всичко от предишните променливи под внимание. Тази стойност е разликата между действителните разходи за закупуване и наемане на жилище.

Last changed: Mar 23 2020 на 4:30 PM

Обратно към списъка