Какво трябва да знаем

Навигатор за инвестиране

Публикувано от Administrator на Jun 14 2012
Какво трябва да знаем >> Съвети

Има няколко стъпки, свързани с процеса на инвестиране. Най-напред трябва да оцените къде се намирате финансово и дали сте в състояние да започнате да инвестирате. Втората стъпка е свързана с определянето на  финансовите ви цели и стратегия. Един чудесен начин да направите третата стъпка е да попитате вашият финансов консултант за различните взаимни фондове, които отговарят на инвестиционната ви стратегия.

Оценка на Вашето финансово състояние

Преди да започнете една инвестиция, трябва да сте сигурни, че сумата, която сте готови да инвестирате няма да попречи на финансирането на вашите ежедневни нужди. За целта е нужно да създадете подробен бюджет за себе си, за да определите дали разходите ви са съобразени с доходите, имате ли пари и в крайна сметка, дали това са пари, с които можете да си позволите една инвестиция (възползвайте се от възможностите на нашата интернет страница).

При условие, че разходите ви поглъщат значителна част от доходите ви и имате малко останали средства за спестявания, трябва да търсите начини за намаляване на разходите си. Ако се окажете с прекалено големи количества дългове, особено необезпечени или с високи лихвени проценти, първата ви задача е да се опитате да намалите тези на по-управляемо ниво, чрез рефинансиране. Колкото по-малко дългове и разходи имате, толкова в по-добро финансово състояние ще бъдете, за да започнате да инвестирате.

Последната стъпка, когато оценявате вашите финанси е да се уверите, че сте се оставили настрана пари за "черни дни", така да се каже. Много финансови консултанти препоръчват, ако е възможно домакинствата да имат спестени пари за издръжка от три до шест месеца (за спешни нужди, като загуба на работа или други подобни непланирани, но предвидими обстоятелства). Имайте предвид, че спестяванията са нещо съвсем различно от инвестициите, а вие искате да бъдете сигурни, че имате лесен достъп до спестяванията си в случай на извънредна ситуация. Спестяванията трябва да бъдат държани в наличност в краткосрочен план, като спестовен депозит.

 

Цели и стратегии

Когато сте във финансова позиция, в която можете да си позволите да инвестирате, пристъпете към определяне на целите и  стратегията за постигането им, като  се съобразите с възрастта си и кога искате да имате достъп до вашите инвестиции. Ако целта ви е да инвестирате парите си и излезете от позиции в рамките на пет години например, може да искате да разгледате облигации или депозитни сметки. Инвестирането в акции обикновено се разглежда от експертите като инвестиция, която трае пет или повече години. Те са склонни да предвидят положителни резултати от вашата инвестиция на фондовия пазар след този период от време.

Като цяло, колкото по-млади са инвеститорите, толкова са по-агресивни (т.е. имат склонност да поемат по-висок риск). От друга страна, ако вие достигате възрастта, в която сте сравнително близо до пенсиониране, може да искате да разгледате възможността за консервативен подход. Т.е. в най-общия случай възрастта ви е свързана с нивото на риск,  при инвестирането на вашите пари. Колкото по-агресивен подход приложите, толкова по-вероятно е инвестицията ви да има по-висока доходност (или съответно голяма загуба). Консервативният подход би означавал една скромна, но прилична възвращаемост (или на малка загуба).

Като цяло обаче, най-добрият вариант е да имате план, в който инвестициите са разнообразни. Например, ако имате пари в акции и облигации вие ще се справяте по-добре, отколкото някой, който е инвестирал пари в един и същ инструмент. Обикновено, когато фондовия пазар се представя лошо, облигационният се движи добре (и обратното). Така, че можете да бъдете в състояние да компенсирате загубата на един пазар с печалба в другия. За да постигнете това обаче, задължително условие е да бъдете възможно най-добре информирани за това, което се случва на пазара.

 

Взаимни фондове като отправна точка

Сега, ако всичко до тук е наред, как и къде да започнете инвестиране? Един добър начин да започнете е чрез взаимни фондове. Взаимните фондове представляват съвкупност инвеститори, които са инвестирали в един и същ инструмент (акции, облигации, краткосрочни инструменти на паричния пазар и / или други ценни книжа). Това е чудесен вариант за хора, които не искат да прекарат времето си в пазарни проучвания и анализи, за ​​да вземат правилното решение кога и какво да купят или продадат. В този случай мениджърите на взаимния фонд ще направят тези изследвания за вас. Има фондове, които са подходящи за агресивни инвеститори, други - за консервативни, както и такива, съобразени с предпочитанията на инвеститори, които се намират някъде по средата между тези общи категории. Таксите за услугите на взаимните фондове обикновено се разпределят между всички инвеститори, което позволява те да бъдат по-евтини от закупуването на ценни книжа за собствена сметка.


В каква компания за взаимни фондове да инвестирате парите си? Трябва да направите обширно проучване преди да изберете взаимно дружество, с което да работите. Както вече бе споменато, взаимните фондове не са единственият начин за правене на инвестиции, но те обикновено са най-добрият начин да започнете. Рейтинговите компании обикновено предоставят информация, като например разходите за инвестиции и по-специално взаимни фондове, годишната възвращаемост, каква е минималната сума, която ви е необходима за да започнете да инвестирате, анализ на различни портфейли и много други.

За ваше улеснение, „Универсална Консултантска Компания” ООД може да ви предостави такива оценки. Консултирайте се с наш финансов консултант, за да обсъдите своите цели, стратегии и възможности за инвестиране. Не обръщайте внимание на телевизионни реклами от компании, които предоставят услуги за търгуване с отстъпка, докато не станете по-добре запознат с инвестирането като цяло и фондовия пазар, в частност.

 

Повече информация

За да научите повече за финансовото планиране, направете регистрация в нашият сайт или потърсете наш финансов консултант.

Last changed: Jun 14 2012 на 5:32 PM

Обратно към списъка