Анализи

За смисъла и ползата от инвестициите

Публикувано от Administrator на Nov 25 2014
Анализи >> Анализи

Когато говорим за инвестиции, естествено първия въпрос, който изниква е за тяхната възвръщаемост. Често за акциите се споменават около 10% годишна доходност, докато за облигациите това е половината от дохода, който акциите осигуряват.

Но все пак е трудно да се сложат рамки, още повече, че времевия период оказва съществено влияние - едни години са по-добри, други не чак толкова.

Ако се погледнат историческите данни в тази област, може да се проследи каква е доходността от различните инструменти. Едно такова изследване на JP Morgan показва диапазона на възвръщаемост на годишна база за акции, облигации и 50/50 портфейл, за стандартни периоди от 1 година, 5-години, 10-години и 20-години (периода за изследване обхваща данни за доста дълъг период -от 1950-та до 2013-та година).

И така, ако сте имали акции средно за една година, то сте имали шанс да спечелите до 51% на годишна база, но пък и да загубите до 37%. При облигациите този процент се е движил от -8% до +43%, а средния портфейл е можел да ви донесе, както 32% печалба така и 15% загуба. В течение на годините нещата се успокояват.

При портфейл, който сте държали 5 години цифрите при положителна доходност са далеч по-малки, но се наблюдава и по-голямо намаление в загубите. При акциите шансът за загуба е едва 2%, докато този за печалба е 28%, при облигациите също е -2% и 23% печалба и смесения е от 1% печалба до 21% комбинирана печалба от двата портфейла.

Така, при период от 10 години загубите намаляват още - до -1% при акциите, докато облигациите излизат вече на печалба от +1% като минимум, а най-ниската стойност е 2% за комбиниран портфейл. Печалбите са съответно също по-ниски в сравнение с пет годишния портфейл, те са 19% за акции, 16% за облигации и 17% при комбинация от двете.

Най-ниска се оказва печалбата при 20 годишните портфейли, където акциите ще ви донесат 18%, но за сметка на това минимума е 6%. При облигациите печалбата е 12% максимум (1% минимум). При комбинирания портфейл ще имате 5% минимум и 14% максимум. Това е доста добро постижение, бих казал.


Разбира се при различно разпределение на портфейла между акциите и облигациите ще има различна печалба. При разпределение 50/50 можем да говорим за едни балансиран портфейл, докато при 30% акции и 70% облигации ще има по-ниска печалба, но и риска ще е по-нисък. Съответно ще говорим за ниско рисков портфейл или консервативен портфейл. Обратното при по-агресивна стратегия да кажем 70% акции и 30% облигации може да се говори за агресивен или високорисков портфейл, но и печалбата щеше да е далеч по-висока.

И накрая средните стойности за годишна възвръщаемост:
Акции 11.1%
Облигации 6.1%
50/50 портфейл в акции и облигации 9.0%

При инвестиция от 100 000 долара за 20 години щяхте да спечелите:
от акции - 827 444 долара;
от облигации - 327 240 долара;
50/50 портфейл в акции и облигации - 564 491 долара.

Last changed: Nov 25 2014 на 3:01 AM

Обратно към списъка