Калкулатори

Заплашени ли сте от фалит Проверете с този Altman Z Score калкулатор

Публикувано от Administrator на Jul 19 2012
Калкулатори >> Калкулатори

Вид на фирмата =
Нетни продажби =
Активи =
Капитал =
Неразпределена печалба =
Пасиви =
Пазарна стойност на капитала =
Печалба преди данъци и такси =

 

Altman Z Score - Стойност =
Обяснение на стойностите за "Z Score"
Използвани формули:

За публични фирми,
    Z = 1.2T1 + 1.4T2 + 3.3T3 + 0.6T4 + .999T5
За частни фирми,
    Z = 0.717T1 + 0.847T2 + 3.107T3 + 0.420T4 + 0.998T5
Непроизводствени,
    Z = 6.56T1 + 3.26T2 + 6.72T3 + 1.05T4

Където,
    T1 = Капитал / Активи
    T2 = Неразпределена печалба / Активи
    T3 = Печалба преди данъци и такси / Активи
    T4 = Пазарна стойност на капитала / Пасиви
    T5 = Нетни продажби / Активи


ALTMAN Z-SCORE дава предвиждане за това, дали една компания е пред опасността от фалит в рамките на една до две години:
- Ако резултата от изчислението е над 3 - фалит е малко вероятен;
- Ако резултата е под 1.8 фалита е напълно възможен;
- Резултат между 1.8 и 3.0 е зоната за повишено внимание, или трябва да се обърне сериозно внимание.

Според Едуард Алтман вероятността от фалит е 95% за една година и 70% в рамките на две. Очевидно колкото по-висок резултат, толкова по-добре.

Last changed: Jul 19 2012 на 11:48 PM

Обратно към списъка